Mobilni izbornik Tražilica

Obrazovanje i podrška

Novosti:


Ovdje pogledajte sve novosti iz pilot projekta e-Škole
.

 

Zbog izuzetno važne uloge današnjih nastavnika u razvoju budućih digitalno kompetentnih i istraživački usmjerenih učenika koji su pripremljeni za suvremene načine obrazovanja i zahtjeve tržišta rada, javlja se potreba za sustavnim razvojem digitalne kompetencije kod odgojno-obrazovnih, ali i administrativnih djelatnika u pilot školama kroz njihovo uključivanje u obrazovni program i vrednovanje razvijenih kompetencija.

Također, cilj je i unaprjeđenje digitalne kompetencije djelatnika agencija nadležnih za poticanje razvoja i podršku odgojno-obrazovnom sustavu u RH kako bi bili osposobljeni za pružanje adekvatne stručne podrške odgojno-obrazovnim djelatnicima u školama te za planiranje i provođenje programa unaprjeđenja njihove digitalne kompetencije.

Razvoj obrazovnog programa i provedba edukacije i vrednovanja odvijat će se kroz nekoliko faza:

1. Izrada okvira za digitalnu kompetenciju korisnika u školama

U prvoj fazi izradit će se tri okvira za digitalnu kompetenciju – za ravnatelje, nastavnike i stručne suradnike te administrativne djelatnike.

Za izradu okvira koristit će se postojeći okviri za digitalnu kompetenciju u EU koji će biti analizirani prema unaprijed definiranoj metodologiji te prilagođeni i nadograđeni u skladu sa specifičnostima i potrebama pojedine skupine korisnika u školama i odgojno-obrazovnog sustava u RH.

Uz okvire bit će pripremljen i objavljen priručnik (publikacija) koji će dati opis i namjenu okvira, metodologiju izrade, način korištenja i sl.

2. Izrada kurikuluma za edukaciju korisnika u školama

Na temelju razvijenih okvira za digitalnu kompetenciju i rezultata inicijalnog istraživanja stanja i potreba kod korisnika u školama, u sljedećoj fazi razvijat će se tri kurikuluma za program sustavnog razvoja digitalne kompetencije već spomenute tri skupine korisnika.

Kurikulumi će definirati ishode učenja, sadržaj edukacije, metode i načine poučavanja (model edukacije) te način vrednovanja razvijenosti digitalne kompetencije (model vrednovanja).

3. Razvoj sadržaja edukacije

Obrazovni sadržaji za ravnatelje, nastavnike, stručne suradnike te administrativne djelatnike bit će izrađeni na temelju razvijenih kurikuluma te će obuhvaćati i obrazovne sadržaje za korištenje e-usluga.

Obrazovni sadržaji uključivat će i alate za vrednovanje razvijenosti digitalne kompetencije te će biti popraćeni digitalnim priručnicima.

4. Provedba edukacije korisnika i vrednovanje razvijenosti digitalne kompetencije korisnika

Obrazovni sadržaji provodit će se kombinacijom radionica u učionici u regionalnim obrazovnim centrima (ROC) koji će u tu svrhu biti osnovani te kroz modularnu online nastavu. ROC-ovi će se služiti i za druge vrste edukacija/programa organiziranih od strane agencija/organizacija nadležnih za poticanje razvoja i podršku odgojno-obrazovnom sustavu u RH, ali i za edukacije/programe organizirane od strane lokalne zajednice (npr. za nezaposlene, doškolovanja, prekvalifikacije i sl.).

Inicijalna edukacija korisnika o upotrebi IKT opreme kojom će se opremati škole u pilot projektu obuhvaćat će:

  • edukaciju  o mrežnoj infrastrukturi i sustavu za nadzor i upravljanje mrežom za osobe koje će pružati tehničku podršku školama
  • edukaciju odgojno-obrazovnih djelatnika o korištenju uređaja koje će djelatnici dobiti te edukaciju o korištenju opreme za održavanje nastave i sustava za upravljanje učionicom.

Korisnike obrazovnog programa koji će biti razvijen u pilot projektu možemo podijeliti u tri skupine:

  • korisnici iz pilot škola (primarni korisnici): ravnatelji, nastavnici i stručni suradnici te administrativni djelatnici
  • korisnici iz agencija nadležnih za poticanje razvoja i podršku odgojno-obrazovnom sustavu u RH
  • osobe koje će pružati tehničku podršku školama u pilot projektu.

U skupini korisnika koja se odnosi na nastavnike i stručne suradnike, u edukaciju će biti uključeni svi nastavnici prirodoslovnih predmeta, ali i dio nastavnika svih ostalih predmeta/područja. Osim navedenih nastavnika, u planu je uključivanje svih ravnatelja, stručnih suradnika i administrativnih djelatnika iz pilot škola u program sustavnog razvoja digitalne kompetencije.

Pomoć korisnicima pri uvođenju IKT-a, DOS-a te suvremenih metoda učenja i poučavanja u nastavu pružat će mobilni timovi stručnjaka u obliku stručno-savjetodavne podrške na „terenu“ u pojedinoj školi.