Mobilni izbornik Tražilica

IKT u učenju i poučavanju

Novosti:


Ovdje pogledajte sve novosti iz pilot projekta e-Škole
.

 

Jedna u nizu planiranih aktivnosti za ostvarenje svrhe projekta je i sustavno uvođenje informacijsko-komunikacijske tehnologije u proces učenja i poučavanja i izrada digitalnih obrazovnih sadržaja. U skladu sa svrhom projekta e-Škole cilj ovog rezultata je integracija suvremenih metoda učenja i poučavanja u obrazovni proces.

Integracija se planira ostvariti:

  • izradom digitalnih obrazovnih sadržaja (DOS) koji prate kurikulum nastavnih predmeta
  • izradom scenarija poučavanja – svojevrsne pripreme za nastavni sat kroz koje će nastavnik svladati vještine integracije digitalnih obrazovnih materijala, digitalnih alata i suvremenih metoda učenja i poučavanja u svoje obrazovne prakse
  • unaprjeđenjem i redizajnom E-laboratorija kao centralnog mjesta za istraživanje, testiranje i selekciju digitalnih alata
  • unaprjeđenjem i proširenjem lektirne i druge digitalne književne građe na web stranici eLektire.

Ciljani korisnici rezultata su nastavnici i učenici prirodoslovnih predmeta (kemije, biologije, fizike) i matematike u 7. i 8. razredima osnovne škole i 1. i 2. razredima gimnazija.

Razvijeni i dostupni digitalni obrazovni sadržaji

Kako bi se potaknula primjena IKT-a kojom će se unaprijediti proces učenja i poučavanja, u pilot projektu su se razvili adekvatni digitalni obrazovni sadržaji za učenike i nastavnike prirodoslovnih predmeta (kemije, biologije, fizike) i matematike u 7. i 8. razredima osnovne škole i 1. i 2. razredima gimnazija.

Korištenjem digitalnih obrazovnih sadržaja nastavnik ima mogućnost pripreme i organizacije nastave na fleksibilan, kreativan i inovativan način u skladu s potrebama i mogućnostima učenika koje poučava. U kombinaciji s korištenjem obrazovnih tehnologija, opreme i softvera, digitalni obrazovni sadržaji omogućuju primjenu suvremenih metoda učenja i poučavanja, učenja usmjerenog na učenika, autonomiju nastavnika u odabiru metoda i strategija za postizanje ishoda učenja i fleksibilniju strukturu nastavnog sata.

Digitalni obrazovni sadržaji korisnicima su ponuđeni kroz repozitorij digitalnih sadržaja – Edutorij, jedinstveno mjesto za pristup sadržajima kako iz škole tako i od kuće.

Aktivnosti tijekom razvoja digitalnih obrazovnih sadržaja

U okviru aktivnosti razvoja digitalnih obrazovnih sadržaja, Radna skupina za kriterije za digitalne obrazovne sadržaje, razvila je dokument Prijedlog kriterija i preporuka za izradu kvalitetnih digitalnih obrazovnih  sadržaja. Kako bi prijedlog kriterija bio što kvalitetniji, organizirana je javna rasprava kroz online obrazac koji je bio dostupan do 17. siječnja 2016. godine.

Javna rasprava je otvorena webinarom, na kojem je voditeljica Radne skupine, gospođa Sonja Lušić Radošević, predstavila proces izrade dokumenta, odnosno rad Radne skupine, ali i dokument Prijedloga kriterija. Na poveznici je dostupna snimka i prezentacija s webinara koji se održao 17. prosinca 2015. godine.

Komentari, prijedlozi i preporuke prikupljene u javnoj raspravi analizirani su i uzeti u obzir prilikom izrade završne inačice dokumenta „Prijedlog kriterija za evaluaciju i preporuka za izradu digitalnih obrazovnih sadržaja“, dostupne u .pdf i EPUB formatu. Primljene sugestije i komentari, kao i odgovori Radne skupine na njih objavljeni su ovdje.

Scenariji poučavanja

Učitelji, za promicanje i implementaciju inovativnog pedagoškog pristupa potpomognutog IKT-om, koji za razliku od dosadašnjih klasičnih metoda prijenosa znanja ima svoje temelje na interaktivnoj obrazovnoj strategiji, trebaju biti sustavno osnaženi kako za osnove korištenja pojedine tehnologije i digitalnih obrazovnih sadržaja, tako i za učinkovitu integraciju tehnologije u postojeće nastavne kurikulume kroz svladavanje i primjenu obrazovnih metoda i trendova učenja i poučavanja u 21. stoljeću.

Kako bi se nastavnike potaknulo na korištenje tehnologije i digitalnih obrazovnih sadržaja u nastavi, izrađeni su scenariji poučavanja. Scenarij poučavanja je dokument razvijen prema predviđenom obrascu koji predstavlja obrazovnu aktivnost s ciljem realizacije unaprijed zadanih obrazovnih ciljeva i podrazumijeva inovativne metode učenja i poučavanja uz korištenje IKT-a.

Scenariji poučavanja detaljno obuhvaćaju specifične nastavne teme na način da se učiteljima predlože koja tehnologija, digitalni nastavni materijali ili digitalni alati najučinkovitije podržavaju pojedinu obrazovnu metodu, a sve u cilju uspješnog ostvarivanja definiranih ishoda učenja.

Osmišljeno je, izrađeno, testirano, revidirano i korigirano ukupno 240 scenarija poučavanja za kemiju, biologiju, matematiku i fiziku za 7. i 8. razred osnovne škole i 1. i 2. razred gimnazije te se mogu pronaći na poveznici https://scenariji-poucavanja.e-skole.hr.

Scenariji poučavanja obuhvaćaju tri razine (početnu, srednju i naprednu) i na taj način su prilagođeni svim nastavnicima neovisno o razini njihove digitalne kompetencije. Jedan od ciljeva je i potaknuti nastavnike na kreiranje vlastitih scenarija poučavanja pa će u tu svrhu biti pripremljen i predložak dokumenta scenarija poučavanja.

Kako bi se osigurala što bolja kvaliteta scenarija i bolja primjenjivost u nastavnom procesu, tijekom procesa izrade, dio scenarija je evaluiran i revidiran u skladu s povratnim informacijama učitelja i nastavnika koji će scenarije primijeniti u nastavi.

E-laboratorij – centralno mjesto za istraživanje, testiranje i selekciju digitalnih alata

Sustavna obrazovna podrška i edukacija nastavnika predstavlja temelj za implementaciju IKT-a u obrazovanje. Stoga je potrebno osigurati lako dostupan i jasan pristup informacijama o digitalnim alatima koji su navedeni u scenarijima učenja, kao i pristup informacijama o svim drugim aktualnim digitalnim alatima, sustavima i aplikacijama za uporabu na području e-učenja, a koji se mogu integrirati u proces učenja i poučavanja.

Upravo u tu svrhu unaprijeđen je E-laboratorij, centralno web mjesto na kojem će se objavljivati mapirani i testirani aktualni digitalni alati dostupni na Internetu. Kroz učestalu komunikaciju s krajnjim korisnicima istraživat će se njihova primjenjivost u nastavnom procesu, odabirat će se najučinkovitiji i najfunkcionalniji alati te za njih raditi recenzije i upute za korištenje.

Uz navedeno, E-laboratorij će sadržavati i preporuke te primjere dobre prakse u korištenju pojedinih alata od strane iskusnih nastavnika.

Kroz E-laboratorij redovito će se pratiti novosti vezane uz digitalne alate te pravovremeno korisnicima pružati aktualne i korisne informacije te će se, prema potrebi, pojedini alati lokalizirati na hrvatski jezik.

U okviru pilot projekta nastavnicima će biti dostupni i interaktivni mjerni uređaji (senzori) kao jedinstvena rješenja za školske laboratorije. Upotreba interaktivnih mjernih uređaja podiže učenje na razinu istraživanja, potiče kolaboraciju među sudionicima odgojno-obrazovnog procesa te međupredmetnu korelaciju.

e-Lektire

Kroz pilot projekt na webu će se objaviti brojna cjelovita djela hrvatskih i stranih pisaca s popisa obvezne školske lektire za osnovnu i srednju školu.