Mobilni izbornik Tražilica

O projektu

Nositelj projekta je Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET. Mjerodavno tijelo koje je nadležno CARNET-u je Ministarstvo znanosti i obrazovanja kojemu je nadležna Vlada RH.

Pilot projekt e-Škole dio je šireg programa e-Škole, čiji je puni naziv “e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće”. Opći cilj programa e-Škole pridonosi jačanju kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje.

Program e-Škole provodi se u razdoblju od 2015. do 2022. godine i dijeli se na dvije faze:

  1. prva faza je pilot projekt e-Škole koji se provodi u razdoblju od 2015. do 2018. godine u 10% škola u Hrvatskoj (151 škola)
  2. druga faza projekta čija se provedba planira u razdoblju od 2019. do 2022. godine, a koja će počivati na rezultatima pilot projekta e-Škole, te je u planu uključivanje svih škola u Hrvatskoj.

Prva faza programa e-Škole – pilot projekt e-Škole

Puni naziv prve faze programa e-Škole je “e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)”, a skraćeni “pilot projekt e-Škole”.

Provodi se od 1. ožujka 2015. do 31. kolovoza 2018. godine.

Svrha pilot projekta e-Škole je uspostaviti sustav razvoja digitalno zrelih škola kroz pilotiranje i evaluaciju primjene IKT-a u obrazovnim i poslovnim procesima u 10% škola u Republici Hrvatskoj.

U digitalno zrelim školama adekvatna uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) doprinosi:

  • učinkovitom i transparentnom upravljanju školom (direktni cilj)
  • razvoju digitalno kompetentnih nastavnika spremnijih za primjenu inovacija u vlastitim pedagoškim praksama (direktni cilj)
  • razvoju digitalno kompetentnih učenika spremnijih za nastavak školovanja i konkurentnijima na tržištu rada (indirektni cilj, doprinosi mu).

Specifični cilj pilot projekta e-Škole jest pilotirati organizacijske, tehnološke i obrazovne koncepte uvođenja IKT-a u obrazovne i poslovne procese u odabranim školama kroz dvije školske godine te na temelju iskustva pilotiranja razviti strategiju za implementaciju sustava digitalno zrelih škola u cijelom sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja u Republici Hrvatskoj, odnosno za primjenu u drugoj fazi projekta (2019.-2022.).

Financiranje

Program e-Škole financira se većim dijelom (85%) iz strukturnih fondova Europske unije.

Obzirom na posebnost cilja pilot projekta e-Škole, njegova je provedba iz implementacijskih razloga razdvojena na dva strateška projekta, koji se financiraju i provode kroz dva različita operativna programa:

Ukupna vrijednost pilot projekta e-Škole je 306.853.186 kn, od čega je EU financiranje 193.690.148 kn (Europski fond za regionalni razvoj – EFRR) i 67.135.059 kn (Europski socijalni fond – ESF) te nacionalno sufinanciranje  46.027.977 kn.